Wat te doen bij ongeval?

Wat te doen bij ongeval?Al meerdere keren hebben we, via het clubblad, onze leden er op gewezen wat ze moeten doen wanneer ze het slachtoffer zijn van een ongeval. Dit geldt vooral bij wandelingen, georganiseerd door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen ” .

Ziehier in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten

Onze verzekering


Vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw werken we vanaf 1.1.2022 samen met Callant Verzekeringen & Financieel Advies 

Voor de leden, alsook voor niet-leden werd een uitgebreid verzekeringspakket uitgewerkt bij Ethias.

HIER kan je de uitgebreide infobrochure omtrent onze verzekering downloaden. 

Ongevalsaangifte voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw.

Bij een ongeval tijdens je wandeling of een officiële wandelorganisatie dien je een ongevalsaangifte via elektronische weg in te vullen. De aangifte stuur je, samen met het medisch attest van de behandelende geneesheer, door via mail aan aangifteLO@ethias.be.  Indien je niet in de mogelijkheid bent om mails te verzenden, vraag je club dit voor jou te doen

  • een attest van de spoeddienst geldt eveneens als medisch attest
  • leden die bij individuele wandelsportbeoefening een ongeval voor hebben, dienen hun clubsecretaris hiervan op de hoogte te brengen
  • niet-leden dienen aangifte van het ongeval te doen bij de organisator waarop deze een aangifteformulier niet-leden bezorgt.

Leden van onze sportfederatie kunnen de ongevalsaangifte HIER downloaden.